Z tejto dávnej homílie na Bielu sobotu budete mať zimomriavky

19.09.2016
2295 0 13
Kultúra života

Väčšina ľudí pozná význam Veľkého piatku. V tento deň si spomíname na Ježišovu obetu, keď zomrel na kríži za naše hriechy. Rovnako vieme, prečo slávime Veľkonočnú nedeľu. Pripomíname si, že Ježiš vstal z mŕtvych a zvíťazil nad smrťou.

Ale aký význam má Biela sobota? Čo si v tento deň pripomíname?

Na Bielu sobotu si kresťania pripomínajú udalosť, ktorá sa odohrala, kým Ježišovo mŕtve telo ležalo v hrobe. Vtedy jeho duša „zostúpila k zosnulým“, ako to stojí aj v apoštolskom vyznaní viery. Tento deň je tiež známy ako „trýznenie pekla“ (pretože Ježiš doň nevošiel ako obeť, ale ako víťaz a zničil pekelné brány – pozn. prekl.), kedy Ježiš zvestoval spásu všetkým spravodlivým, ktorí zomreli pred jeho príchodom.

Nižšie sa nachádza prepis dávnej homílie na tému tejto významnej udalosti v dejinách vykúpenia. Nájdeme ju tiež v liturgii hodín a v zozname čítaní sa nachádza pod jednoduchým názvom „Z dávnej homílie na Bielu sobotu“. Autor podľa všetkého nie je známy.

Čo je naozaj na škodu, pretože ide o fantastickú kázeň! Neznámy autor veľmi výrečne, ba dokonca poeticky rozpráva o Kristovom víťaznom vstupe do predpeklia praotcov i o tom, ako Adamovi a všetkým ostatným ohlásil dobrú zvesť vykúpenia.

Celé znenie „homílie na Bielu sobotu z dávnych čias“

Deje sa niečo zvláštne... Dnes na Zemi panuje nič nerušiace ticho, hlboké ticho a pokoj. Celá Zem mlčí, lebo Kráľ spí. Zem sa zachvela a srší pokojom, pretože Boh v tele upadol do spánku a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh umrel v tele a peklo sa trasie od strachu.

Vydal sa hľadať nášho prvého otca ako stratenú ovečku. Nesmierne túži navštíviť tých, čo žijú v tme a tieni smrti. Ten, ktorý je Boh a zároveň synom Evy šiel vyslobodiť uväznených Adama a Evu z pekelných múk. Pán sa k nim priblížil s krížom na pleciach, zbraňou, ktorá mu priniesla víťazstvo. Keď ho Adam, prvý človek, ktorého utvoril zbadal, s hrôzou sa bil do pŕs a kričal tak hlasno, že ho všetci počuli: „Pán s vami.“ Kristus mu odvetil: „I s duchom tvojím.“ Vzal ho za ruku a zdvihol ho hovoriac:

„Prebuď sa, ty, čo spíš! Vstaň z mŕtvych a v Kristovi budeš žiť!

Som tvoj Boh. Pre teba som sa stal tvojím synom. Z lásky k tebe a ku všetkým tvojím potomkom teraz z vlastnej moci nariaďujem všetkým zviazaným, aby vykročili vpred, všetkým, čo žijú v temnotách, aby vyšli na svetlo a všetkým spiacim, aby vstali.

Prikazujem ti, ty, čo spíš, zobuď sa! Nestvoril som ťa, aby si bol uväznený v pekle. Vstaň z mŕtvych, lebo Ja som život zosnulých! Vstaň, dielo mojich rúk, ty, ktorý si bol stvorený na môj obraz! Vstaň, opustime toto miesto, pretože ty si vo Mne a Ja som v tebe! Spolu vytvárame jednu osobu a nemôžeme byť oddelení. Pre teba som sa Ja, tvoj Boh, stal tvojím synom. Ja, Pán, som sa stal otrokom. Ja, ktorého domov je na nebesiach, som zostúpil na zem a do podzemia.

Pre teba, pre človeka, som sa stal človekom, ktorý si sám nepomôže, slobodným medzi mŕtvymi. Pre teba, ktorý si ušiel z rajskej záhrady, som bol zradený a Židia ma chytili v záhrade. Nakoniec ma v záhrade i ukrižovali.

Hľa, na mojej tvári môžeš zočiť pľuvace, ktoré som schytal, aby som ti obnovil život, ktorý som do teba kedysi vdýchol. Hľa, jazvy z rán, ktoré mi spôsobili, aby som prešil tvoju pokrivenú prirodzenosť na môj obraz. Na chrbte mi môžeš vidieť stopy po bičovaní, ktoré som znášal, aby som ťa zbavil bremena hriechu, ktoré si nesieš na chrbte a ťaží ťa. Pozri moje ruky, pevne pribité na drevo stromu, to všetko pre teba, čo si raz vzdorovito načiahol ruku k stromu.

Zaspal som na kríži a kopijou mi prebodli bok pre teba, ktorý si zaspal v raji, keď z tvojho boku vzišla Eva. Môj bok vylieči bolesť toho tvojho. Môj spánok ťa prebudí z tvojho spánku v pekle. Kopija, ktorou ma prebodli ťa uchráni pred mečom, s ktorým sa proti tebe postavili.

Vstaň! Poďme odtiaľto preč! Nepriateľ ťa vyviedol z pozemského raja. Nevrátim ťa späť do toho raja, ale povýšim ťa v nebi. Nebudeš mať prístup ku stromu života, ale hľa, Ja, ktorý som život, som teraz s tebou. Ustanovil som cherubínov, aby na teba dohliadali, tak ako sa strážia aj otroci, ibaže som im teraz povedal, aby ťa uctievali ako Boha.

Trón obklopený cherubínmi na teba čaká. Títo poslovia sa už nevedia dočkať. Svadobný apartmán je už vyzdobený, hostina nachystaná, večný príbytok pripravený, pokladnice všemožných dobrých vecí ležia otvorené. Nebeské kráľovstvo je pre teba pripravené už celú večnosť.“

DISKUSIA k článku