Harabin: Tí, čo tento zákon o extrémizme prijali, by mali byť za extrémizmus stíhaní

26.10.2016SK
953 0 0
Kultúra života

Parlament včera prijal novelu trestných kódexov o extrémizme. Zmenu zahrnulo ministerstvo spravodlivosti do nového zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ. Viac tu. Ministerka Žitňanská túto z pohľadu ústavnosti problémovú novelu na pôde parlamentu obhajovala slovami:

„Pre mňa je a bude každý človek rovný v dôstojnosti a právach a som presvedčená o tom, že demokraticky štát musí zabrániť tomu, aby extrémnym využitím práv a slobôd bola odstránená podstata toho, na čom demokratická spoločnosť spočíva. A to v záujme aj toho a aj tých, aby sa mohli dovolávať slobody slova aj tí, ktorí vlastne svojou podstatou potláčajú demokratické zriadenie.“ prejav tu.

K udalosti sa po odbornej stránke vyjadril sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin.

Pani Žitňanská už dlhšie avizuje potrebu zmeny stíhania trestných činov extrémizmu a rasizmu a za tým účelom pripravila aj novely trestného zákonodarstva. Záhadne nepripravila samostatné novely trestného zákona a poriadku, hoci sama hlása transparentnosť. Teraz pripravila tieto novely iba ako príklep k inému zákonu o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia. Zrejme tak robila preto, lebo sa obávala diskusie a oponentúry k tejto novele trestného zákona. Korunu neústavnosti a porušovaniu ľudských práv nasadili poslanci, ktorí tieto novely schválili.

Žitňanská sa dopustila štyroch profesionálno-odborných pochybení. Prvé faux pas je zavádzanie neústavnej kriminalizácie slobody slova, prejavu a myslenia. Druhé faux pas je, že rozširuje štátnu korupciu, pokiaľ ide o rozšírenie právomoci špeciálneho súdu. Tretie faux pas je, že avizovala zriadenie osobitného znaleckého útvaru na posudzovanie extrémizmu. Štvrte faux pas je, že v rozpore s Ústavou zavádza do trestného poriadku princíp prezumpcie viny.

Pani Žitňanská odôvodnila novelizáciu trestného zákona zníženou objasnenosťou trestných činov extrémizmu. Prekvapujúco to zdôvodňovala znižovaním efektivity objasňovania zo strany polície. Ak toto sa malo stať dôvodom na kriminalizáciu slobody slova, tak prečo pani Žitňanská neiniciovala vo vláde prijatie krokov, na zvýšenie odbornej spôsobilosti vyšetrovateľov polície? Už som spomínal, ako políciu rozložili páni Palko, Lipšic a do terminálneho štádia doviedol pán Kaliňak, keď namiesto profesionálnych policajtov prijali do policajného zboru skrachovaných geológov, teológov, učiteľov telocviku, či hráča na hoboj. Čiže, keď sa má zvýšiť objasnenosť, tak sa musí zvýšiť kvalita policajného zboru a nie kriminalizovať občanov.

Tieto trestné činy nemá rozhodovať 54 okresných súdov, ale Špeciálny súd. Tu sa jedna o štátnu korupciu. O nej hovorí už za tým účelom usporiadaných množstvo vedeckých konferencií, ktoré hovoria že štátna korupcia je aj v tom, keď držitelia štátnej moci si kupujú sudcov Špeciálneho súdu tým, že im dajú dvojnásobný plat a auto s vodičom k dispozícii 24 hodín. Pokiaľ by títo sudcovia neodsudzovali extrémizmus tak, ako si pani Žitňanská predstavuje, tak im zrejme za týmto účelom zvýšia platy.

Pani Žitňanská tiež chce zriadiť osobitný útvar na znaleckú činnosť v oblasti extrémizmu. Zrejme tam vyberie aktivistov z mimovládnych organizácií, ktorí sú známi skorumpovanosťou v tom smere, že sú platení zo zahraničia, alebo skorumpovaných novinárov, ktorých praktiky boli zverejnené len nedávno, v súvislosti s mailami pána Grendela a Lipšica. Už v minulosti som na to upozornil generálneho prokurátora Čižnára, že platí zásada Iura novit curia. To znamená že štát, súd vykladá právo. V našich podmienkach je to súd policajt a vyšetrovateľ, ktorý môže vykladať právne otázky a nie znalec. Znalec je tu len, aby vykladal technické otázky. O tom čo je extrémne, môže vykladať iba súd, to vie aj študent právnickej fakulty, ale zrejme je zámer, aby to neposudzovali ani sudcovia Špecializovaného súdu, ale politickí aktivisti a skorumpovaní novinári.

Žitňanská zavádza neústavný princíp prezumpcie viny. Naša Ústava, trestný poriadok, ale aj Európsky dohovor jasne hovoria, že platí princíp prezumpcie neviny. To znamená, že štát musí dokázať páchateľovi vinu a nie páchateľ má dokazovať svoju nevinu. Tento princíp prezumpcie viny obráti na ruby cele trestné zákonodarstvo a nastúpi tu absolútna svojvôľa, kde nikto si nebude istý, že zajtra bude musieť dokazovať, že nechcel ani nezamýšľal spáchať trestný čin. Na podklade toho, mám ja napríklad v knižnici knihu Slovanstvo a svet budúcnosti od Ľudovíta Štúra, ktorý videl záchranu slovanských národov v priklonení sa k Rusku. Podľa tohto v parlamente schváleného zákona ten, čo má takúto knihu, môže byť považovaný za extrémneho rusofila a možno budem prvým stíhaným v tomto smere. A ak nie, tak pani Žitňanská bude verejne žiadať vyšetrovateľa a prokurátora o vysvetlenie, ako je možné, že ma ešte nezačali trestne stíhať. To isté sa môže stať aj premiérovi Ficovi, ktorý nedávno pred dôchodcami v Kališti prezentoval názor, že Rusi a ruský národ sú naši priatelia. Ak to myslel úprimne, tak určite to zopakuje aj na budúcoročných oslavách a pani Žitňanská sa potom môže pýtať vyšetrovateľa a prokurátora nech jej vysvetlia, prečo nezačali jeho trestne stíhanie.

Vinu v tomto extrémnom zákonodarstve nesú nielen pani Žitňanská, ale svojvôlne a neústavne konali aj členovia vlády a poslanci, ktorí skladajú sľub, že budú dodržiavať Ústavu. Napriek tomu títo poslanci príjmu neústavný zákon, aj keď vedia, že keď sa tento zákon procesne na Ústavný súd dostane, musí byť vyhlásený za neústavný, alebo to nakoniec povie Štrasburg, že ide o neústavný princíp a európsky dohovor o ľudských právach je pre nás právne záväzný.

Tu by mal nastúpiť generálny prokurátor, pretože keď niekto konal svojvôlne a zneužil právomoc verejného činiteľa, alebo poškodzuje cudzie práva aj hlasovaním, prichádza do úvahy trestná zodpovednosť. To znamená, tí čo tento zákon o extrémizme prijali, by mali byť za extrémizmus stíhaný.

Svojvôľa na strane štátnych funkcionárov neprestane, pokiaľ do právneho poriadku sa nezavedie zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za spôsob rozhodnutia aj hlasovania. Že budú za svoje rozhodnutia zodpovedať vlastným majetkom. Neprestane sa rozkrádať tento štát a neprestanú sa príjmať neústavne zákony, pokiaľ táto norma nebude do právneho poriadku prijatá.

Podobné články

DISKUSIA k článku