Mary_Credit__littlekop_Shutterstock_CNA.jpg

Indická Fatima? Školáci hovoria, že Panna Mária sa zjavila uprostred jazmínovej vône

14.10.2017IND
523 4 3
Milko Kostovič
AltKAT

Hinduistickí i katolícki školáci v Indii hovoria, že boli svedkami zjavenia Krista a niekoľkých zjavení Panny Márie sprevádzaných vôňou jazmínu, darom pokánia a uzdravením dievčaťa trpiacou ušnými problémami. 

Miesto údajných zjavení je kostol sv. Ambróza a základná škola v Edavanakkade, vo vzdialenom juhozápadnom štáte Kerala, 16 míľ severozápadne od mesta Koči. Farnosť a priľahlá škola patria pod arcidiecézu Verapoly. Mariánske zjavenia sa údajne objavili minimálne počas dvoch rôznych dní. 

Ako informuje spravodajstvo Matters India, pomocný kňaz o. Merton D'Silva, uviedol, že arcidiecézny úrad zaujal pred intervenciou prístup "počkajme a uvidíme". Spravodajstvo opisovalo zjavenia na základe poznámok farského kňaza o. Mathewa D’Cunha.

Prvé zjavenie bolo údajne 28. septembra, keď študentka, hinduistické dievča Krishnaveda, sa vybrala do kostola, aby sa modlila za svoje ušné problémy. Na uši si naliala kúsok svätenej vody. Neskôr povedala svojim spolužiakom, že svätená voda okamžite pomohla jej ušiam. 

Keď deti opúšťali školu, aby sa išli pomodliť do kostola, vzhliadli k nebu a uvideli víziu bičovaného Krista. Odriekali Kristovo meno a odišli sa do kostola poďakovať Bohu za uzdravenie dievčaťa. 

Jediné katolícke dievča medzi nimi, Ambrosiya, sa dobrovoľne prihlásila, že povedie študentov k modlitbe ruženca. Avšak nepoznala Tajomstvá ruženca svetla, prednášané v utorok a vyhľadala pomoc učiteľa. Deti sa modlili, keď k ním prišiel učiteľ asi o 13:45 poobede. 

Jedno z dievčat, menom Anusree, povedala učiteľovi, že Panna Mária stála pred oltárom. Deti opisovali vôňu jazmínového kvetu. Údajný duch povedal deťom, aby prišli bližšie, čo vydesilo dievča s menom Sivanya, ktoré povedalo, že chce odísť.

Zatiaľ čo učiteľ viedol deti z kostola, dievčatá hovorili, že duch ich nasledoval a prosil, aby neodchádzali. Učiteľ to odišiel povedať ostatným učiteľom, zatiaľ čo niektoré deti sa vybrali k o. D'Silvovi, pomocnému kňazovi. 

Keď D'Silva vzal deti späť do kostola, aby sa mohli pomodliť, deti tvrdili, že vidia Pannu Máriu stojacu pred oltárom. Dospeli nič nevideli. 

Podľa detí im duch prisľúbil pomoc počas ich štúdií a tiež že im zošle Ducha Svätého. Duch tiež prisľúbil, že ich vezme do neba. 

Keď sa začali šíriť zvesti o zjavení, ľudia sa začali zhromažďovať v kostole. Rodičia si zobrali svoje deti domov. 

3. októbra sa veľký zástup ľudí v kostole modlil ruženec spoločne s údajnými vizionármi. Po určitom čase začali všetci vnímať vôňu jazmínových kvetov. Deti povedali, že znova uvideli Pannu Máriu. 

Kňaz požiadal deti, aby poukázali na presné miesto. Zhromaždenie zazrelo jasné svetlo a kňaz uviedol, že cítil akoby sa niekto dotkol jeho hlavy.

Mnohí zo zhromaždenia uviedli, že počas modlitby dostali dar pokánia. 

Kostol naplánoval nočnú pobožnosť na 12. októbra. 

 

DISKUSIA k článku