UNIKÁT! Siouxský šaman Čierny los a jeho záveť

26.01.1934USA
839 0 2
Zuzana Smatanová
AltKAT

V knihe Black Elk Speaks (Čierny los rozpráva) od Johna G. Neihardta, vítala Američanov riadna dávka pohanskej americkej spirituality. Ako Paul Harvey by som si dovolil vyrozprávať „zvyšok príbehu“. V krátkosti sa jedná o toto: slávny indiánsky šaman, bojovník a dobrodruh zo siouxského kmeňa Lakota (ktorý pricestoval do Anglicka, aby vystupoval pred kráľovnou), konvertoval ku katolicizmu, pri krste prijal meno „Nicholas“ a učil svojich príbuzných pravému náboženstvu.

Michael F. Steltenkamp chce vo svojej knihe Black Elk: Holy Man of the Oglala (Čierny los: nábožný muž z Oglaly) vyrozprávať práve túto časť príbehu, ktorá sa tak často vynecháva. Recenzia tejto knihy existuje aj online: Black Elk, Catholic Catechist: The Rest of the Story  (Čierny los, katolícky katechéta: zvyšok príbehu) od Dennisa Hamma, S.J. Je pravda, že sa dá polemizovať o tom, do akej miery bol Čierny los oddaný viere, alebo nakoľko ešte skĺzol počas tohto obdobia späť, k pohanským zvyklostiam. (Nejdem sa teraz púšťať do debaty o tom, či sa po svojom krste ešte zapájal do určitých tancov, privolávajúcich čary a kúzla, no pochybujem o tom.) Pre toto Ad Rem ponúkam svojim čitateľom vlastné slová Čierneho losa o tejto téme, ktoré som získal z prílohy knihy Charlesa Coulomba Puritan´s Empire (Ríša puritánov), na stranách 577 a 578.

(Čierny los vyzerá takto .)  

                                                      *******

ZÁVEŤ  ČIERNEHO  LOSA

Misijná stanica Posvätného ruženca
Pine Ridge, Južná Dakota
26. januára, 1934

Podávam si ruku so svojimi bielymi priateľmi. Počúvajte! Budem hovoriť pravdivé slová. Hovoril som o tom, ako žili ľudia v dávnej dobe a niečo z toho zachytil aj biely muž vo svojej knihe, no nepovedal nič o súčasnosti. Preto prehovorím opäť ja; poviem svoje posledné slová.
Teraz som už starec. Zavolal som kňaza, aby sa za mňa pomodlil a aby mi dal posledné pomazanie a svätú Eucharistiu. Preto vám teraz poviem pravdu. Počúvajte, priatelia moji!
Posledných tridsať rokov žijem celkom inak, než ako o mne hovorí biely muž. Som veriaci človek. Katolícky kňaz, Malý otec, ma pokrstil pred tridsiatimi rokmi. Odvtedy ma volajú Nick Čierny los. Pozná ma veľmi veľa indiánov. Obrátil som sa a žijem v pravej viere v Boha Otca, Syna, i Ducha Svätého. Aj vo svojom siouxskom indiánskom jazyku hovorím „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje“, ako nás učil Kristus, že sa máme modliť. Modlím sa aj Apoštolské vyznanie viery, a verím vo všetko, čo sa v ňom spomína. 
Verím aj v sedem sviatostí Katolíckej cirkvi. Už som prijal šesť z nich: krst, birmovanie, sviatosť pokánia, svätú Eucharistiu, sviatosť manželstva a posledné pomazanie.
Veľa rokov som chodil s niekoľkými kňazmi ´bojovať´ za Krista medzi svojimi ľuďmi. Dvadsať rokov som pomáhal kňazom ako katechéta v niekoľkých spoločenstvách. Myslím si, že o katolíckom náboženstve viem viac, ako mnohí bieli muži.
Osem rokov som sa zúčastňoval na duchovných cvičeniach pre katechétov; z nich som sa naučil najviac o viere. Dokážem svoju vieru vysvetliť. Z viery viem, v koho som uveril, takže moja námaha nie je márna. 
Celá moja rodina je pokrstená. Všetky moje deti, aj vnúčatá, patria do Katolíckej cirkvi; mám z toho veľkú radosť a veľmi si želám, aby vždy kráčali po Božej ceste.
Viem, čo sv. Peter musel povedať mužom, ktorí sa spreneverili Desiatim Božím prikázaniam. Moji bieli priatelia by si mali pozorne prečítať Druhý Petrov list 2, 20-22.
Svojich ľudí posielam na priamu a rovnú cestu, o ktorej nás učí Kristova cirkev. Kým budem žiť, neodpadnem od viery v Krista.
Pred tridsiatimi rokmi som o tom, koho voláme Bohom, nevedel takmer nič. V tej dobe som bol vynikajúci tanečník. V Anglicku som tancoval pred našou Veľkou bielou matkou, kráľovnou Viktóriou. Vtedy som liečil chorých rozličnými medikamentmi. Možno som bol pyšný, považoval som sa za statočného a dobrého Indiána, avšak teraz si myslím, že som sa zlepšil. 
Aj sv. Pavol sa zlepšil po obrátení. Viem, že katolícke náboženstvo je lepšie, než tanec slnka, či tanec duchov. Indiáni kedysi tieto tance tancovali preto, aby ich obdivovali a oslavovali. Rezali sa po tele, aby z nich tiekla krv. Avšak práve pre hriechy bol Kristus pribitý na kríž; aby ich z nás sňal. Z náboženstva Indiánov neplynie pre ľudstvo žiadne dobrodenie. Šamani túžia len po sláve a daroch za vyliečenie. Kristus nám prikázal, aby sme boli pokorní a aby sme sa učili skoncovať s hriechom. Indiánski šamani však neprestávajú s hriechom. Ja opovrhujem hriechom. Chcem ísť rovno, po správnej ceste, ako o tom učia katolíci, aby moja duša prišla do neba. Želám si, aby to tak bolo. Všetkým vám s úprimným srdcom podávam ruku.

(podpísaný) Nick Čierny los

Lucy Looks Twice (BAM pozn.: dcéra Čierneho losa)

Joseph A. Zimmerman, S.J. (BAM pozn.: jezuitského misionára, otca Zimmermana, si adoptovala lakotská rodina a dala mu meno Wanblee Wankatuya, čo znamená „Vznešený orol“. Plynule hovoril ich jazykom. Jeho písomnosti a fotografie si môžete pozrieť na výstave v The Sioux City Lewis & Clark Interpretive Center in Sioux City, Iowa.]

Raymond De Maillee, The Sixth Grandfather, str. 59-61.

(kniha existuje aj v češtine, ale nevieme či sa tam daný text nachádza)

 

Podobné články

DISKUSIA k článku