Skadiaľ prišli traja mudrci? Z Perzie to - zdá sa - nebolo. Odkiaľ teda?

05.01.2014Blízky východ
632 2 1
AltKAT

Traja Králi. Lepšie však preložené ako traja mágovia. Skadiaľ prišli traja mágovia? Bežná odpoveď je, že z Perzie. Vieme, že boli z kasty zoroastrizianských astrológov a filozofov, ktorí sú v Perzii od šiesteho storočia nášho letopočtu. Pojem „mágovia“ je odvodený od gréckeho magos, ktorý bol odvodený z perzského pojmu pre filozofov, astrológov a kňazov. Boli aktívni počas vlády Médov. Ale skutočne prišli mudrci z Perzie? Som stále viac a viac presvedčený, že prišli z Arabského polostrova, z kráľovstva Sáby.

Len preto, že Matúš používa slovo „mágovia“, neznamená to, že to nevyhnutne odkazuje na perzskú kastu astrológov. Hoci pojem pre taký typ múdreho muža bol odvodený zo starovekej perzskej sekty, tento termín ukazuje na akýchkoľvek čarodejníkov, astrológov a na ľudí zaoberajúcimi sa okultnými praktikami. Preto sa v Skutkoch Apoštolov stretávame s čarodejníkom Simonom Magusom (článok uverejníme čoskoro - pozn. editora). Teda bolo 6. storočie pred naším letopočtom časom, kedy prosperovali? V časoch Rímskej ríše boli Médi dávno preč.

Náboženstvo v Perzii (v súčasnosti Irán) počas dôb Rímskej ríše bola zmes rôznych vierovyznaní. Partská ríša tu vtedy bola, a taktiež to boli jazdci z Východu, ktorých tu zavial vietor a obsadili územie. Prijali zoroastrinizmus, ale takisto praktizovali aj staroveké kmeňové náboženstvá, chválili gréckych a rímskych bohov a v podstate praktizovali nejaký druh "náboženského voľného trhu", ako väčšina starovekého sveta v tom čase. Je diskutabilné, či tam bola aktívna táto zoroastriánska kasta astrológov a kňazov v čase Kristovho narodenia. Takisto je diskutabilné, či sa zaujímali o to, že by sa mal objaviť novonarodený židovský kráľ.

Môj názor je, že slovo „mágovia“ bola falošná stopa. Matúš to pravdepodobne používa ako všeobecný pojem, ktorý odkazuje na akýkoľvek druh múdreho muža-astrológa alebo kúzelníka. Domnievam sa, že dôležitejšia stopa jeho pôvodu nie je pojem mág ale dary, ktoré priniesli. V kombinácii s proroctvami zo Starého Zákona a s ostatnými stopami by sa mohlo dokázať, že mudrci nepochádzali z Perzie, ale zo starovekého kráľovstva Sáby - čo sa nachádza v súčasnom Jemene na južnom cípe Arabského polostrova.

Prečo Jemen? Archeológovia stále viac a viac súhlasia, že staroveké a silné kráľovstvo Sába sa nachádzalo na južnom cípe Arabského polostrova a že hlboko zasahovalo do východnej Afriky. Tri dary mudrcov naznačujú pôvod zo Sáby, pretože toto kráľovstvo bolo po prvé známe pre obrovské bohatstvo zo zlatých baní z Afriky, po druhé, kadidlovník pravý – strom, z ktorého je eukalyptus, ktorý sa používa na výrobu kadidla - pochádza len z Arabského polostrova a Somálska. Po tretie, myrhovník, z ktorého sa dostáva živica na výrobu myrhy - takisto rastie len na Arabskom polostrove.

Kráľovstvo zo Sáby bolo bohaté vďaka týmto trom nezvyčajným, vzácnym a drahým výrobkom: zlato, kadidlo a myrha. Samozrejme, v starovekom Strednom východe by mudrci z Perzie mohli priniesť tieto dary, aj keď ich brali nie len ako bohaté dary, ale aj ako spôsob diplomacie - králi prinášajú najlepšie produkty a výrobky z ich vlastných krajín vzdať úctu susednému kráľovi. Potom rozpoznať krajinu pôvodu podľa darov dáva zmysel.

Ďalšie poznatky: pamätáme si, že kráľovná zo Sáby priniesla drahé dary zo zlata a korenia, keď prišla vzdať poctu Šalamúnovi. (1 Kr 10:2) a Ježiš odkazuje na ňu v Matúšovi 12:42 hovoriac, že priniesla dary Šalamúnovi, ale „je tu jeden väčší ako Šalamún“ čo znamená, že králi z rovnakej krajiny prišli vzdať hold jemu ako ich predok musel vzdať hold Šalamúnovi? Nakoniec, proroctvo z Izaiáša hovorí, že vozy od Midiána, Ephah a Sáby by mohli niesť veľké dary zlata a kadidla. Cesta zo Sáby do Palestíny (Jemenu) prechádzala cez staroveké arabské kráľovstvá Midiánov a Ephaha.

Ďalej je tu ešte Cesta kadidla. Staroveká obchodná cesta, po ktorej sa korenie z Indie, kadidlo z Arábie a exotické bohatstvá z Afriky dostali nad východné pobrežie Arabského polostrova do Palestíny a ďalej do prístavu v Gaze. Cesta ďalej viedla do Talianska a dosiahla Stredozemné more. Takto by mudrci nasledovali dlho zavedené obchodné cesty. Mali by už dlhodobé vedomosti o histórii židov. Odkazy na Mediána, Ephah a Sábu oplývajú v Starom zákone a Arabský polostrov bol viac oblasťou židov a ich starovekých susedov ako Perzia. Okrem toho, králi zo Sáby by museli mať dlhodobé vzťahy so židmi. Bolo by pre nich lepšie ísť do Herodesovho dvora a opýtať sa na cestu. To by dávalo zmysel.

A teda čo príbeh, v ktorom nasledovali hviezdu, až kým nenašli Božie dieťa? Biblia o tom nehovorí. Mudrci povedali, že videli hviezdu „keď sa objavila“ a prišli ho chváliť. Dáva to väčší zmysel, že astrológovia v kráľovstve Sába-Jemene pochopili zhodu planét a hviezd, ktoré naznačovali narodenie nového židovského Kráľa, a tak zanechali svoje obchodné cesty, aby mu vzdali hold. Jediný prípad, kedy sa hviezda hýbe je, keď opustili Herodesov palác. Hovorí sa, že hviezda, ktorú videli, sa znova objavila. Boli naplnený radosťou, keď to videli - čo znamená, že ju predtým nevideli, odkedy sa znova objavila. Hviezda ich viedla na miesto, kde bolo dieťa. Ako sa „hviezda“ pohybovala a čo tento astrologický znak je konkrétne, je predmetom rôznych špekulácií.

Nakoniec, myšlienka že mudrci boli perzskí zoroastrianský filozofovia a astrológovia sa zdá byť založená na odvodení slova mág. Brent Landau naznačuje ďalšiu teóriu tu. Odomkol starý sýrsky rukopis z ôsmeho storočia, nazývaný Odhalenie mudrca - čo je pravdepodobne napísané mudrcom, ktorý prišiel z Číny alebo Indie. Ak je to aj v tomto prípade, že mohli cestovať tak, ako je aj Cesta kadidla využívaná obchodníkmi z Číny a Indie. Avšak je nepravdepodobné, že rukopis z 8. storočia má väčšiu historickú hodnotu ako skutočná totožnosť mudrcov.

Zatiaľ môžeme o tom len špekulovať. Faktom je, že nevieme, odkadiaľ mudrci prišli, hoci skoršie zdroje naznačujú, že mohli prísť z takej diaľky ako je India, Čína alebo Arábia, väčšina však hovorí o Perzii. Som šťastný, že ma môžu informovať a opravovať ľudia, ktorí vedia o tom oveľa viac ako ja kedy budem vedieť.

pozn.: článok sme v minulosti publikovali, uverejňujeme ho opätovne dnes na sviatok Troch kráľov.

Podobné články

DISKUSIA k článku