Nové logo vatikánskych komunikačných médií zvýšilo ich sledovanosť

09.01.2018VAT
218 0 1
Zuzana Smatanová
AltKAT

Po nedávnej obnove loga a po konsolidácii rozličných vatikánskych mediálnych výstupov, dosiahli ich odlišné platformy sledovanosť viac ako 4 milióny záujemcov, ktorí svoje denné správy o pápežovi dostávajú už s novým logom.

Podľa komuniké Sekretariátu pre komunikácie z 9. januára sleduje online platformy Facebook, Twitter, YouTube a Instagram viac ako 4 milióny záujemcov: „Tieto počty sú výsledkom pokračujúcej reformy Vatikánskych komunikácií, ktorú v roku 2014 začal pápež František spolu s 9 kardinálmi – poradcami, tvoriacimi Radu kardinálov, ktorá sa stretáva raz za pár mesiacov aby prediskutovala prebiehajúcu reformu Rímskej kúrie.

Na zmapovanie toho, ako by mohla vyzerať reforma Vatikánskych komunikácií, ustanovil pápež v roku 2014 medzinárodnú komisiu na čele s britským lordom Chrisom Pattenom, aby skúmal prebiehajúci proces a navrhol zlepšenia.

V júni 2015 potom František založil Sekretariát pre komunikácie a za jeho prvého vedúceho vymenoval Msgr. Daria Vigana a poveril ho reformou Vatikánskych komunikácií so zameraním na konsolidáciu a zvýšenie ich výskytu v digitálnom svete. 

Tento sekretariát dohliada na všetky úrady Vatikánskych komunikácií, kam patrí Radio Vatican, L´Osservatore Romano, the Vatican Television Center, the Holy See Press Office (tlačový úrad Svätej stolice), Pápežský úrad pre sociálnu komunikáciu, Vatican Internet Service, Vatikánska tlačiareň, fotoslužba a vydavateľstvo.

Počas decembrového zasadnutia Rady kardinálov Vigano odhalil nové logo a návrh webstránky pre Vatican News, ktorá zlučuje bývalé novinové a rádiové stránky do novej multimediálnej osi, ktorá predstavuje audio, text, video a grafiku, dostupné v niekoľkých jazykoch. Vďaka konsolidácii svojich sociálnych stránok bol Vatikán v nedávnych mesiacoch svedkom prenikavého nárastu počtu záujemcov o svoje stránky. Najmä o Facebook stránky „Vatican News“ s novým Vatikánskym logom, ktoré je biele na červenom pozadí, má záujem viac ako 3 milióny ľudí.

Stránka je dostupná v šiestich jazykoch – v angličtine, taliančine, francúzštine, nemčine, španielčine a portugalčine.

Šesť rozličných jazykových vydaní Vatikánskych médií sa zjednotilo pod tým istým Twitterom „@vaticannews“ a nové konto „@radiovaticanaitalia“ sa vytvorilo na podporovanie a zabezpečenie informácií o aktivitách Radia Vatican a multilinguálneho kanála Vatican News na Instagrame. Vatikánsky YouTube kanál, ktorý poskytuje pokrytie pápežových aktivít naživo, tiež zmenil logo a dostal titul „Vatican News“.

Sociálne médiá pre Vatican News riadi Sekretariát pre komunikačnú, vydavateľskú a teologicko-pastoračnú činnosť. V spolupráci so Štátnym sekretariátom tento sekretariát riadi aj kontá pápežových sociálnych médií. O rozličné kontá sociálnych médií pápeža Františka má záujem čoraz viac ľudí. Patrí sem napríklad jeho konto na Twitteri „@Pontifex“, ktoré sleduje viac ako 44 miliónov záujemcov v 9 jazykoch a jeho konto na Instagrame "@Franciscus", o ktoré má záujem viac ako 5 miliónov ľudí.

Zvyšujúci sa výskyt Vatikánskych médií na sociálnych sieťach je podľa Msgr. Vigana „jedným z účinkov významného procesu prebiehajúcej reformy Vatikánskych médií.“

„Za pozitívne výsledky patrí v prevažnej miere vďaka za „veľkú oddanosť“ novinárom, redaktorom a technickému personálu. Ako profesionáli v komunikáciach sme podľa usudzovania Cirkvi, ktorá hľadí smerom von, povolaní byť medzi ľuďmi, čo v kontexte dneška znamená našu presvedčivú a zodpovednú prítomnosť na sociálnych sieťach a na internete. Musíme mať jasnú perspektívu; musí to byť perspektíva, ktorá si vyžaduje zamerať sa na človeka, na vzťahy, na kultúru stretávania sa a, až v poslednom rade, na technológiu.“
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA k článku