paris-church-payments.jpg

Platobné karty po smrti nevyužiješ: parížsky kostol prijíma milodary bezkontaktnou platnou

19.01.2018FR
334 0 3
Jakub Betinský
AltKAT

[autor: Jason Murdock]

 

Jemné mihotanie plameňa kostolných sviečok, pokojné a tiché vzdialené vyslovovanie modlitby, ostré zapípanie bezkontaktnej platby. Počkajte, čo? Áno, Katolícka cirkev v Paríži sa stáva digitálnou.

 

Diecéza tohto mesta uvedie do praxe systém, ktorý dovolí bezkontaktnú platbu kartou počas ďalšej omše v kostole sv. Františka v Molitore, ktorý sa nachádza v parížskej mestskej časti, kde býva vyššia a konzervatívna spoločenská vrstva.

 

Diecéza vysvetlila, že vo štvrtok (18. januára) bude v tomto kostole k dispozícii päť pripojených košíkov na milodary s tradičným dizajnom, ktoré si medzi sebou veriaci podajú.

 

Na obrazovke si zvolia sumu, ktorú chcú darovať – od €2 po €10 na jeden dar – a ich platba bude spracovaná v priebehu „sekundy“.

 

Diecéza naliehavo dodáva, že „tento nový spôsob [zbierania milodarov] nezamedzí tomu zvyčajnému“. Farníci budú môcť i naďalej používať hotovosť.

 

Milodary tvoria podľa tejto diecézy až 79% ich finančných zdrojov. „Zdierka počas omše z toho tvorí 14%,“ tvrdí diecéza. „V priemere to ročne vychádza €98 na veriaceho.“

 

Tiež vysvetľuje, že tento krok je zamýšľaný „ako príprava na to, že sa jedného dňa keš prestane používať.“ Toto ale nie je prvý pokus francúzskej Katolíckej cirkvi ako držať krok s novými technológiami.

 

V 2016 bola v 28 francúzskych diecézach a vo viac ako 2000 farnostiach predstavená mobilná aplikácia na darovanie milodarov s názvom La Quete (čo v preklade znamená „zbierka“). Počas obdobia 14 mesiac, keď ju testovali v ôsmych parížskych farnostiach, bolo cez ňu daných 4000 milodarov a priemerný milodar bol vo výške €4,71.

 

Parížska diecéza povedala, že „Cirkev je odhodlaná podporovať nové spôsoby robia vecí.“ „Dematerializácia spôsobov platenie je súčasťou výziev, ktoré si musí Cirkev osvojiť. Či už vo forme pripojeného košíka, bezkontaktnej platby alebo cez mobilné aplikácie.“

 

Jedna z tlačových správ dodala: „Milodary na život komunity symbolizujú vzájomné spoločenstvo medzi Kristovými veriacimi. Darované peniaze sú istou formou duchovného milodaru.“

 

Westminsterská diecéza sa v tom čase vyjadrila nasledovne: „Počas toho ako sa teraz presúvame do stále viac bez-kešovej spoločnosti, chceme spraviť veci jednoduchšie pre farníkov ako aj návštevníkov. Naša diecéza zvažuje bezkontaktné zbierky ako jednu z teoretických možností do budúcnosti.“

 

Niekoľko mesiacov dopredu, v júny 2017, si Anglikánska cirkev osvojila podobné technologické zmeny a desiatky jej kostolov dostali ručné zariadenia na prijatie milodarov od veriacich prostredníctvom platobnej karty.

 

„Sme si vedomí toho, že mladšie generácie – a je tu veľa ľudí, ktorí so sebou keš nenosia – chcú darovať iným spôsobom,“ povedal John Preston, ktorý je zodpovedný za správu milodarov tejto inštitúcie.

 

„Dovoliť im, aby darovali spôsobom, ktorý im vyhovuje, je niečo, čo by sme radi vyskúšali,“ dodal.  

DISKUSIA k článku